PARC INDUSTRIAL

Parc Industrial

In anul 2023, S.C. ADF PROD S.R.L. a inceput demersurile necesare pentru a obtine titlul de Parc Industrial, in locatia sa din Str. Dumbravei nr.8, Piatra Neamt, pentru o suprafata de 8,56 Ha.

Parcul Industrial este solicitat in conditiile Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1003 /2022 din 2022 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

S-au obtinut deja acordurile de principiu de la Consiliul Local prin Hotararea Consiliului Local nr.149 din 30.05.2023 precum si de la Agentia Pentru Protectia Mediului Neamt, Decizia nr.1405 din 14.03.2023 si este depus dosarul la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in vederea obtinerii Titlului de Parc Industrial pentru locatia noastra din str. Dumbravei nr.8, din Piatra Neamt.

Propunerea companiei ADF PROD SRL are scopul de a crea un spatiu industrial modern si bine echipat, care sa raspunda nevoilor si cerintelor specifice ale activitatilor de fabricare a articolelor din material plastic pentru constructii. Prin dezvoltarea infrastructurii necesare si asigurarea unui mediu propice, se urmareste atragerea de investitori si generarea de noi locuri de munca in regiunea respectiva.

TOP